REGULAMIN NEWSLETTERA

1. Newsletter jest cykliczną informacją wydawaną i dostarczaną przez Przyjazne Studio Reklamy WPÓŁ DO DZIEWIĄTEJ, zwane dalej Wydawcą. Newsletter przesyłany jest bezterminowo za pomocą poczty elektronicznej.

2. Newsletter jest usługą bezpłatną i wysyłany jest wszystkim zainteresowanym, którzy potwierdzili chęć jego otrzymywania na stronie internetowej www.wpoldodziewiatej.pl.

3. Rejestracja na newsletter odbywa się poprzez:

4. Każdy newsletter posiada:

5. Skuteczne zapisanie się na newsletter jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawcę jako administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zmianami) z zagwarantowaniem użytkownikowi usługi wszelkich praw wynikających z niniejszej ustawy w tym zakresie. Dane przekazane Wydawcy nie będą udostępniane innym podmiotom, ani osobom trzecim.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Aktualny regulamin dostępny jest zawsze na stronie internetowej Wydawcy.